Privacy Statement

Privacy Statement

Dikker | Klijs hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Dikker | Klijs is gevestigd aan de Bavelse Leij 13, 4854 PS te Bavel, ingeschreven onder handelsregisternummer 18059102. Dikker | Klijs is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Dikker | Klijs persoonsgegevens?

Dikker | Klijs verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Dikker | Klijs. Bijvoorbeeld indien u:

 • informatie aanvraagt;
  • een opdracht plaatst;
  • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
  • deelneemt aan enquêtes of (evaluatie)onderzoeken;
  • bij of voor ons werkzaam bent;
  • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
  • een zakelijke relatie heeft met Dikker | Klijs;
  • uw gegevens achterlaat in onze vestiging.

Contact met Dikker | Klijs kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
  • schriftelijke correspondentie;
  • het contactformulier op dikkerklijs.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de informatie of contact;
  • per e-mail of ander social media account;

Welke persoonsgegevens verzamelt Dikker | Klijs?

Dikker | Klijs verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, voor- en achternaam, adres, woonplaats, factuuradres, rekeningnummer, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke diensten u bij Dikker | Klijs afneemt);
  • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.dikkerklijs.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media). De IP adressen worden door Dikker | Klijs niet gekoppeld aan de personalia.

Op basis van welke grondslag verwerkt Dikker | Klijs persoonsgegevens?

Dikker | Klijs verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Dikker | Klijs verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Dikker | Klijs. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Dikker | Klijs haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Dikker | Klijs persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Dikker | Klijs persoonsgegevens?

Dikker | Klijs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Dikker | Klijs en haar klanten: het verwerken van opdrachten, leveren en factureren van diensten, informeren over diensten;
  • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige diensten;
  • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website om optimaal gebruiksgemak te bieden;
  • Het uitvoeren van evaluaties en interne (kwaliteits)analyses, product- en dienstenontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
  • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
  • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Dikker | Klijs beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Dikker | Klijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Dikker | Klijs hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Dikker | Klijs hen voorschrijft. Dikker | Klijs verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Dikker | Klijs en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Dikker | Klijs is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Dikker | Klijs maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. De Dikker | Klijs site maakt gebruik van Google Analytics hiermee wordt gemeten hoe u dikkerklijs.nl gebruikt. Deze gegevens gebruiken we alleen om onze website te verbeteren.

Eigenschappen: deze cookies komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Naam: _ga, _gat, _gid. Google deelt geen anonieme data met derden.

Beveiliging

Dikker | Klijs hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Dikker | Klijs neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Dikker | Klijs neemt onder meer maatregelen zoals het gebruik maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Dikker | Klijs via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Dikker | Klijs
t.a.v. Privacy Officer
Bavelse Leij 13
4854 PS Bavel

Of u kunt een e-mail richten aan: info@dikkerklijs.nl Dikker | Klijs streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Dikker | Klijs met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres:  mailto:info@dikkerklijs.nl onder vermelding van privacy statement

Wijzigingen privacy statement

Dikker | Klijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.dikkerklijs.nl

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 09-03-2021 (versie 1.0.0).