SDG Innovation Challenge 27 juni Avans

SDG Innovation Challenge 27 juni Avans

 

Tijdens de conferentie ‘SDGs in MOTION’  lieten studenten Business Innovation zien hoe je in het onderwijs aan de slag kunt gaan met SDG’s. Zij werkten afgelopen semester aan zelf ontwikkelde SDG innovatie-challenges.

 

Jip Dikker presenteert zijn business case aan Jan Peter Balkende.

Innovation Challenge

De Business Case had tot doel om te zorgen dat mensen in derde wereld landen toegang hebben tot goedkope en schone energie. Hierbij is impact maken belangrijk. Het innovatievoorstel bevatte een zelfsupporting energiecel waarmee lokaal goedkope en schone energie kon worden opgewekt en is gelinkt aan SDG goal 7: Duurzame en betaalbare energie.

Sustainable Development Goals zijn werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. In de kern staan zij voor een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. Voor meer informatie kijk op: http://www.sdgnederland.nl/sdgs/

 

 

Wil u graag informatie over hoe een vertaling te maken van de SDG’s naar uw bedrijfsactiviteiten neem dan contact op met: Jip Dikker