HRM

Bij een gemeente lag er een verzoek om te komen tot een modernisering, vernieuwing en flexibilisering van het bestaande functiehuis. In samenspraak met de vakbonden, medewerkers en medezeggenschap is op zoek gegaan naar een geschikte nieuwe aanbieder voor de functiewaarderingssystematiek. Na een openbare aanbesteding is een leverancier geselecteerd en is met een multidisciplinaire projectgroep het implementatietraject gestart. Dit heeft geleid tot een up-to-date functiehuis met generieke functiebeschrijvingen.

  • Date
    14 mei 2016
    Bij een gemeente lag er een verzoek om te komen tot een modernisering, vernieuwing en flexibilisering┬ávan het bestaande functiehuis. In samenspraak met de vakbonden, medewerkers en […]