Case Organisatieonderzoek

Case Organisatieonderzoek

De directie van een productiebedrijf heeft behoefte aan een complete doorlichting van de organisatie. Doelstelling is het optimaliseren van de bedrijfsvoering. In de diagnosefase is naast een financiële analyse van de cijfers een uitgebreide interviewronde uitgevoerd onder het personeel. De resultaten van dit onderzoek en een cultuurdiagnose zijn via een intergraal diagnosemodel geanalyseerd.  In nauwe samenwerking met de opdrachtgever is betekenis gegeven aan de uitkomsten van de diagnose en analyse. Dit heeft geleid tot een aantal aangrijpingspunten voor verbetering en verandering. Samen met de opdrachtgever is het afgelopen jaar gewerkt om vorm en inhoud te geven aan de verbeter- en veranderdoelstellingen. Dit heeft geleid tot prettiger werksfeer, een omzetgroei en beter inzicht in en grip op de produktieplanning en bijbehorende kosten.