Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Dikker | Klijs vindt de kwaliteit van haar dienstverlening erg belangrijk. Waarde toevoegen en kwaliteit leveren zijn belangrijke waarden in onze organisatie. Dit is de reden dat wij continue werken aan de kwaliteit van onze diensten en producten.

Naast de reguliere mondeling of schriftelijke klantevaluatie kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over een geleverde dienst of product. Mocht dit het geval zijn dan horen wij dit graag.

Wat kunt u doen als u een klacht wilt indienen?

 1. Telefonisch contact opnemen via onderstaand telefoonnummer en melden dat u een klacht wilt indienen. Een gemakkelijk oplosbare klacht is vaak via een telefonisch gesprek eenvoudig op te lossen en dit bespaart u en ons veel onnodig papierwerk.
 2. Mocht blijken uit het telefonisch gesprek dat uw klacht complexer is en niet direct oplosbaar is dan is het raadzaam om uw klacht schriftelijk te formuleren en ons via e-mail toe te zenden. De klacht moet minimaal voldoen aan:
  1. Naam, adres en datum en een uitgebreide omschrijving van uw klacht;
  2. de klacht moet ondertekend zijn.
  3. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht ontvangt u schriftelijk of per e-mail binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  4. Binnen twee weken kunt u een schriftelijke reactie verwachten. Indien hierin wordt vermeld dat de behandeling van de klacht nog niet is afgerond, ontvangt u van ons een indicatie van wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
 3. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot dhr mr O. Tennenbroek, in de rol van onafhankelijke derde. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is voor Dikker | Klijs bindend, eventuele consequenties worden door Dikker | Klijs snel afgehandeld.